راهکارهای بازاریابی الکترونیک عبارت است از بکارگیری کانالهای الکترونیکی ارتباط با مشتریان به منظور نشر پیام های بازاریابی. وب نویسان با ایجاد روابط مفید متقابل با مشتریان، استفاده از اینترنت در انجام فعالیت های بازاریابی، مبادلات تجاری آنلاین به تحقق اهداف شرکت کمک خواهد نمود.
با توجه به تجربه بالای وب نویسان در عرصه اینترنت و تجارت الکترونیک، ما یکی از خدمات خود را ارائه راه کارهای تحت وب به سازمانهای مشتری قرار داده ایم . ما با استفاده از روابط بسیار بالای خود با کارشناسان بازاریابی و رسانه می توانیم یک تیم بسیار قوی بازاریابی و تجاری و فنی تحت وب تشکیل داده و سازمان را به سمت راهکارهای جدید سوق دهیم.
نقطه شروع برای کسب موفقیت دربازاریابی الکترونیک مانند راهبرد بازاریابی یا کسب و کار،  خلق یک فرایند راهبردی است که به خوبی تعریف شده باشد ما راهکارهای تجارت الکترونیک را  با راهکار های بازاریابی سنتی شما تلفیق نموده و در این فرایند شما را در نیل به اهدافتان یاری خواهیم نمود.

راهکار بازاریابی الکترونیک وب نویسان و چهارچوب کاری آن به قرار زیر است :

1. تجزیه و تحلیل موقعیت:در حال حاضر سازمان مشتری در کجای بازار واقع است ؟

 • تجزیه و تحلیل موقعیت
 • تجزیه وتحلیل تقاضا
 • تحقیقات کیفی مشتریان با استفاده از آنالیز وب
 • تجزیه و تحلیل رقبا
 • جمع آوری اطلاعات مربوط به رقبا(CI)
 • تجزیه و تحلیل واسطه ها
 • تعیین اثربخشی بازاریابی الکترونیک و بازاریابی اینترنتی در کسب و کار

2. تعیین اهداف: می خواهیم کجا باشیم؟

3. تعیین راهبر و تاکتیکها: با چه وسیله‌ای به وضعیت مطلوب می رسیم؟

 • بهینه سازی وب سایت در موتور های جستجو و ارتقای رتبه وب سایت
 • ایمیل مارکتینگ
 • بازاریابی ویدئویی
 • بازاریابی از طریق بنر در وب سایت های مرتبط و کارا
 • بازاریابی خبری در سایتهای معتبر و دایرکتوری ها

4. اجرا: چه برنامه‌ای داریم؟

تمامی مراحل اجرایی این فراید در وب نویسان برنامه ریزی گردیده و با فاز بندی این پروژه با مدیریت قسمت تحلیل سیستم ما پیشرفت خواهد نمود.

5. کنترل: آیا به اهدافمان دست یافته ایم؟

در تمامی مراحل انجام این فرایند ما با تحلیل های آماری پروژه و گزارشات دقیق خود و آنالیز دقیق وب و بازخوردهای سازمان مشتری و سیستم مدیریت مشتری تمام اهداف را زیر ذره بین دقت قرار داده و در تمامی مراحل به همراه شما خواهیم بود.