وب نویسان با ایجاد دپارتمان مارکتینگ و بازاریابی سعی در ارائه خدمات مشاوره ای تخصصی به آحاد تولید کنندگان و صاحبان کالاهای ارزشمندی که می تواند منشاء رشد و توسعه پایدار کشور را فراهم کند دارد. بدیهی است تمامی واحد های صنعتی و تولیدی و همچنین خدماتی در سراسر کشور به خدماتی از قبیل مشاوره در زمینه ایجاد و تعریف یک برند، ارائه آ ن در بازار، استحکام نام و نفوذ آن، دستیابی به سهم قابل توجه در مقایسه با رقبا، بررسی موقعیت آن برند و اصلاح مشکلات احتمالی و... احتیاج دارند. گاه بیزینس های بزرگ خود اقدام به ایجاد دپارتمانهای مارکتینگ و برندساز حرفه ای درون سازمان خود میکنند، که لزوماً برای واحد های متوسط و کوچکتر سودآور نخواهد بود. چون این بخش استراتژیک به هزینه های نیروی انسانی و تحقیقاتی زیادی وابسته بوده و استخدام و نگه داری و هدایت این افراد به پتانسیل های مالی و علمی زیادی احتیاج دارد. برون سپاری فعالیت های برندینگ و مارکتینگ می تواند بسیار به صرفه، سریع و موثر باشد. تعریف استراتژی های درست بازاریابی و کسب رضایت مشتری که در سایه مطالعه درست عوامل محیطی خارجی و داخلی و تفکر استراتژیک محقق میگردد به تجربه زیادی احتیاج دارد. هرچند ذکر این نکته میتواند موثر باشد که فعالیت های مارکتینگ و برند سازی باید لزوماً با فعالیت های طراحی، تولید، ارائه و پخش همسو و هم جهت باشند، چون در غیر اینصورت بهترین فعالیتها نیز بنوعی محکوم به شکست خواهند بود. زیرا اولین نکته در ایجاد یک برند ایجاد آگاهی برند است که جز در سایه ارضای نیاز های مشتریان به نحو احسن حصول نخواهد یافت. یک فعالیت مارکتینگ کوچک برای یک جنس با کیفیت قطعاَ از کمپین های بزرگ برای کالاها یا خدمات بی کیفیت موفق تر خواهند بود.